Nyheter

Les de siste nyhetene om Senja Forum

SENJAKONFERANSEN

JA-konferansen der ungdommens stemme, deres meninger, ideer og visjoner skal presenteres og fremføres, skal avholdes årlig med nytt tema for hvertLes mer…

JA-konferansen der ungdommens stemme, deres meninger, ideer og visjoner skal presenteres og fremføres, skal avholdes årlig med nytt tema for hvert år.

En arena der innovative JA-tanker, ideer og utfordringer fra ungdommen presenteres for næringslivet og setter sitt preg på samfunnet.

Bli med på konferansen uten annen IT-Faktor enn engasjement, nye ideer og spennende tanker om fremtiden.

En ny kompakt arena i Senja kommune, der næringsliv og politikere møter ungdom i ekte og nære omgivelser.

Der generasjonskløfter ikke eksisterer,
der ungdommen regjerer,
der bygda og produksjonsarealene er arena,
der de unge har ordet og SenJArapporten for fremtiden skal skrives hvert år med.

Nettopp fordi innovasjonstenking må stimuleres av de unge og tradisjoner og kultur danner grunnlag for forståelse av fremtidsmuligheter tar vi konferansen ut av konferansesalen og ut til produksjonsarealene, ut til samfunnet som ikke går i dress og stilett. Ut til fremtiden!

Senjakonferansen skal bli en dynamo, et termometer og en pulsmåler i nord for nord der innovasjon og bærekraftige ideer løftes frem og diskuteres mellom ungdom og næringsliv rettet mot det politiske nivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Et skjæringspunkt med ungdommens stemme i sentrum.

Ved å skape årlige møtepunkt med aktiv deltagelse vil vi kunne beholde, tiltrekke og utvikle den kompetansen vi behøver for å evne å lede den utviklingen vi ønsker. Å lære å anvende kunnskap, lytte til fremtidens generasjoner, er kompetanse som må dyrkes sammen for å lykkes å skape innovasjon og bærekraftig utvikling.

Ved å aktivt si JA sier vi også nei!

Rådgiver/konsulent

Senja Forum tilbyr veiledning for din bedrift i vanskelige prosesser. Vi har god kompetanse og erfaring som kan bidra tilLes mer…

Senja Forum tilbyr veiledning for din bedrift i vanskelige prosesser. Vi har god kompetanse og erfaring som kan bidra til gode løsninger for din bedrift eller prosjekt. Vi setter oss inn i krevende problemstillinger, analyserer og bidrar til å finne gode løsninger som skaper verdier.  Å finne den rette løsningen når konkurransen øker, når krisen herjer eller omdømmet trues, er viktig. Når veivalg må gjøres, når nye prosjekter skal arbeides frem, når du trenger å vite hvilke prosesser som er riktige i forhold til politiske prosesser eller hva som er riktige formuleringer i en søknad, da bistår Senja Forum med løsninger. Ærlig rådgivning innebærer også at vi hjelper deg med å komme i kontakt med riktig ressursperson for ditt behov der vi ikke kan bidra.

Næringsforeningen

Senja Forum er engasjert av Næringsforeningen i Finnsnesregionen til å drifte foreningen og ivareta arbeidet med strategi og visjoner samtLes mer…

Senja Forum er engasjert av Næringsforeningen i Finnsnesregionen til å drifte foreningen og ivareta arbeidet med strategi og visjoner samt daglig drift.

Konferanse/seminar

Ønsker du hjelp til å finne foredragsholdere til din konferanse/seminar og lage en pakke for godt innhold? Vi har førstehåndsLes mer…

Ønsker du hjelp til å finne foredragsholdere til din konferanse/seminar og lage en pakke for godt innhold? Vi har førstehånds kompetanse på Senja og i Midt-Troms-regionen og hjelper deg gjerne. Ta kontakt og vi ser på mulighetene sammen med deg. Vi har oversikt over arenaer, lokaler for møter, konferanser og events som kan benyttes og hvilke opplevelser regionen byr på.